Οικονομία

Η Οικονομία αποτελεί μάθημα της ομάδας προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής.