Αρχαία Ελληνικά

Τα Αρχαία Ελληνικά αποτελούν μάθημα της ομάδας προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.