Κοινωνιολογία

Η Κοινωνιολογία αποτελεί μάθημα της ομάδας προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.