Γ’ Λυκείου

Οι μαθητές του Λυκείου, με τους εξειδικευμένους καθηγητές μας ανά μάθημα, παρακολουθούν ένα ολοκληρωμένο διδακτικό πρόγραμμα και αποκτούν στέρεες βάσεις στα σημαντικότερα μαθήματα της τάξης τους. Στόχος μας είναι η πλήρης προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλαδικές Eξετάσεις.